– Landshövdingarna delade LRFs syn på äganderätten och uppmanade oss inom LRF att fortsätta dialogen tillsammans med avdelningschefer och tjänstemän på Länsstyrelsen. Det var precis dit vi ville komma, säger Thomas Bertilsson, enhetschef för Äganderätt och Näringspolitik.

Och det var äganderätten som blev det bestående intrycket efter mötet.
– Landshövdingarna delade vår bild av äganderätten och dess samhällsnytta. Vi har lite olika ståndpunkter så diskussionerna var inte helt konfliktfria. Men det viktiga var att de faktiskt uppmanade oss att fortsätta dialogen tillsammans miljö- och landsbygdsdirektörerna på länsstyrelsen och det ser vi som en väldigt stor framgång.

Så vad händer nu?
– Vi tar denna möjlighet att fördjupa diskussionen kring specifika miljö- och landsbygdsfrågor. Syftet med dessa möten är ju att få en förståelse hos myndigheterna och att LRFs medlemmar ska  mötas av större förståelse och respekt av länsstyrelsen.

Övriga reflektioner?
– Alla landshövdingar var väldigt tydliga med att de i alla sammanhang bjuder på lokalproducerad mat. Det ser de som en mycket viktig del i sitt representationsskap och är också väldigt stolta över sin lokala mat.  Angående företagsvillkor så har länsstyrelsen dubbla roller eftersom de både har ansvar för utveckling men är också ett kontrollorgan.

Hann ni ta upp andra frågor under dessa tre timmar?
– Elefanten i rummet kom ju förstås in. Och det är utredningen av en eventuell regionsförstoring. De 21 länen ska ju bli sex och det är länsstyrelsens och landshövdingarnas mest akuta fråga. För oss i LRF är det viktiga att se till att inte landsbygdsfrågorna tappas bort i utredningen.

Hur tycker du att årets möte var jämfört med tidigare år?
– Mycket bra. Det har varit bra tidigare också men nu blev det tydligare att vi delade problemställningen. Samt att vi nu får en öppning att fördjupa diskussionen med länsstyrelserna.