”Man ska vara försiktig med att ha synpunkter på resultatet av ett annat lands folkomröstning. Men jag tycker att det är olyckligt för Europasamarbetet att valresultatet visar att Storbritannien nu röstat för att lämna unionen. Det är inte bra för Storbritannien som kommer ha svårt att hålla ihop, det är inte bra för EU som har stora utmaningar framför sig och det är inte heller bra för Sverige.

Storbritannien har varit och är en viktig samarbetspartner för Sverige i EU. Utan att dra några förhastade slutsatser måste vi ändå konstatera att det samarbetet nu upphör och Sverige förlorar en viktig bundsförvant i EU. Samarbetet med de europeiska bondeorganisationerna inom COPA kommer att påverkas. LRF har samarbetat mycket med Storbritanniens bondeorganisationer. Det är uppenbart att Sveriges möjligheter att utforma och påverka politiken inom EU nu kan försvagas. Hur handeln med jordbruksvaror på längre sikt kommer att påverkas återstår att se.”

Frågor och svar om Brexit

LRFs Brysselkontor bevakar Storbritanniens fortsatta förhållande till EU på plats. Vid eventuella frågor går det bra att höra av sig till Ingrid Rydberg, som är platsansvarig i Bryssel, ingrid.rydberg@lrf.se.

Uppe till höger hittar du ett dokument med frågor och svar om Brexit.