Anders Drottja som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på LRF vill gärna påminna om erbjudandet om rådgivningen.

– Det är en värdefull medlemsförmån som förmodligen inte är så välkänd som vi skulle önska eftersom det borde finnas fler som har användning för tjänsten.

De samtal  som hittills kommit in handlar om arbetsmiljölagstiftning, rehabiliteringsfrågor och råd inför Arbetsmiljöverkets inspektioner på gårdarna. De vanligaste frågorna handlar om vad lagstiftningen säger om vad som är tillåtet eller inte samt om Sam, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Många Naturbruksgymnasier hör av sig med frågor om praktikplatser och elevernas säkerhet. Även lantbruksmedia börjar kontakta jouren, något som bidrar till marknadsföringen.

– Arbetsmiljöfrågorna är särskilt viktiga i vår bransch. Brister kan leda till ökad skaderisk och dessutom sanktionsavgifter vid eventuell tillsyn från Arbetsmiljöverket. I många fall handlar det om att skicka in en dokumentation om hur man ska lösa de brister man fått föreläggande om, där är rådgivningen ett stöd och bollplank, säger Anders Drottja.

Rådgivarna i Säker Arbetsmiljö Sverige har också bistått i rehabiliteringsfall genom att ta fram faktaunderlag, beskriva lantbrukets speciella förutsättningar och vara en samtalspartner i kontakterna med Försäkringskassan.

Rådgivningen är öppen alla vardagar mellan 08.00-10.00 och nås på 0709-85 60 00.