– LRF och näringen har samarbetat i den här frågan och det har varit en framgångsfaktor, säger Erika Brendov, expert på djurskyddsfrågor på LRF.

Kunna känna sig trygga

Det är framförallt hanteringen av veterinärernas information till länsstyrelserna som har skapat omfattande problem för djurägarna, bland annat med oacceptabla brister i rättssäkerheten och negativa ekonomiska konsekvenser.

 – Djurägare måste kunna känna sig trygga med en likvärdig bedömning av djurskyddet. Och även om man kan tycka att det ska vara självklart så är det här absolut en seger för rättssäkerheten, säger Åsa Hill som arbetar med tillsynsfrågor på LRF.

Den nya vägledningen beslutades om den 10 maj och innehåller många förbättringar. Till exempel ska djurägarna nu i normalfallet alltid informeras när veterinärerna skickar information till länsstyrelsen om en befarad djurskyddsbrist, och ribban höjs till en mer rimlig nivå för när länsstyrelsen ska informeras om befarade brister.

Djurägarnas uppgifter ska beaktas

Bedömningsdelen i vägledningen är också mycket bättre än tidigare även om det fortfarande finns behov av ytterligare vägledning kring några områden, exempelvis bedömning av halta djur. Det understryks också i vägledningen att veterinären på slakteriet ska ta hänsyn till uppgifter som djurägarna skickar in med djuren som till exempel beskriver åtgärder som vidtagits gällande vissa specifika djur. Det är även positivt att Jordbruksverket försökt tydliggöra hur sekretessbedömningarna ska göras och när det kan vara aktuellt att åtalsanmäla, vilket har varit två av flera problemområden.

– En ny och bättre slaktvägledning är första steget men det återstår ett viktigt arbete med att informera alla berörda och se till att man arbetar efter den nya vägledningen. Veterinärerna måste komma in i de nya rutinerna och djurägarna behöver veta vad som krävs för att djuren ska bli godkända på slakteriet, säger Erika Brendov.

Jordbruksverket planerar en kalibreringsutbildning till hösten. Mer informations finns också på Jordbruksverkets webbplats.