– Knäckfrågan är om glyfosat kan vara cancerframkallande eller inte. Flera instanser säger att det inte finns belägg för att det skulle vara så men oron finns fortfarande kvar, säger Josefin Kihlberg som arbetar med växtskyddsfrågor på LRF.

För svensk odling är möjligheten att använda glyfosat en ödesfråga. Arbetet inför beslutet har pågått under hela våren och nu väntar man på ett avgörande som kan komma mitt i odlingssäsongen. Då blir konkurrenssituationen inte lika allvarlig, även om lantbruket i hela EU drabbas.

– Vi vill att Sverige ska välja att gå i takt med övriga EU-länder så att svenska odlare också får möjlighet att utnyttja utfasningsperioden.

LRF släpper inte frågan utan håller i kontakterna med svenska beslutsfattare.

– För tyvärr verkar det ju ha blivit en politisk fråga, snarare än en vetenskaplig. Vi framhåller hur viktig den här produkten är för svensk odling eftersom förutsättningarna i norra Europa ser helt annorlunda ut än söderut där man har längre odlingssäsonger och växling av fler grödor att spela med. För oss finns inga sådana alternativ, säger Josefin Kihlberg.

Läs också Land Lantbruks artikel.