– Som en följd av att Alliansen lämnar de bostadspolitiska samtalen ser LRF en stor risk att en översyn och justering av de gällande strandskyddsreglerna inte kommer igång i närtid. Det vore djupt olyckligt. Det är angeläget att dagens orimliga strandskyddsbestämmelser, som omfattar mer än tillämpningen av de så kallade LIS-bestämmelserna, åtgärdas så snart som möjligt. Annars kommer fler att fortsätta drabbas av oskäliga beslut, bland annat jord- och skogsbrukare som ofta hindras att utveckla sina verksamheter, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

–Berörda politiker från alla sidor måste visa att de verkligen har en vilja att hantera hela problematiken i dagens system. LRF vill se förändringar nu, säger Helena Jonsson.