Här följer ett litet utplock av seminarier där Helena har deltagit:

  • LRF: Deltog i fyra seminarier, bland annat "Den Nya Miljörörelsen för Agenda 2030" i samtal med Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF och Mattias Goldmann, VD för Fores.
  • E.ON: Ett konkurrenskraftigt hållbart energisystem – hur löser vi det?
  • Axfood: Matkassen 2030 - Vårt bidrag till en hållbar framtid. Panel med Sven-Erik Bucht och aktörer från livmedelsbranschen.

Men vad tycker Helena har varit det bästa i Almedalen så här långt?

Det är roligt att bioekonomi, som frågor om biobränsle med mera, har haft sådan genomslagskraft och att vi ses som en självklar aktör i sammanhanget. Ett exempel är seminariet som hölls av E.ON där LRF fanns representerat tillsammans med bland andra Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Maria Sunér Fleming, energiansvarig på Svenskt Näringsliv. 

Vad ser du är den största nyttan med LRFs närvaro i Almedalen?

Det är viktigt att närvara på Almedalen för att bilda opinion. Visst, det är lätt att drunkna i bruset, men är man inte här så finns man inte, eftersom alla är här. Formatet att tala inför publik är perfekt eftersom publikens inställning, opinionen, påverkar politikerna. Seminariet som hölls av Axfood är ett sådant exempel. Där kopplades diskussion om hållbar matproduktion starkt ihop med landsbygdsutveckling och arbetstillfällen. 

Kommer mötena i Almedalen leda till något mer?

LRF och Axfood ska fortsätta träffas efter detta. LRF för redan dialog med flera av handelskedjorna och det är något vi kommer fortsätta med - allt i syfte att värna och främja svensk livsmedelsproduktion.