Almedalsveckan på Gotland den 3-10 juli är det största evenemanget där politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och trendsättare träffas under enkla former på begränsad yta. Att finnas på plats i Almedalen är nästan ett måste för en organisation som LRF. Det kan vara svårt att höras i bruset, men nödvändigt att lyfta landsbygdsfrågorna i den politiska diskussionen.

Sedan 2015 har LRF trimmat formen för sin medverkan håller LRF egna seminarier under en halvdag på en innergård i centrala Visby. Det är koncentrerat och effektivt.

Flera av seminarierna var så välbesökta att det bara fanns ståplatser kvar. Bland annat diskuterade Helena Jonsson och Lantmännens ordförande Bengt-Olov Gunnarson den hägrande livsmedelsstrategin med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Strategin är försenad och förväntningarna på den stora. Helena Jonsson tryckte återigen på vilka möjligheter som finns i det gröna näringslivet om spelreglerna blir förutsägbara och trygga och vi får en strategi utan ”rävgrytsformuleringar” med nödutgångar för politikerna.

Rubriker på LRFs övriga seminarier var:
Matvanor i förändring – hur hänger svenska råvaror med?
Post miljömålsberedningen – hur ökar vi Sveriges välfärd mot klimatmålen 2045?
Den nya miljörörelsen för Agenda 203
Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv