Uttalandet fick många att reagera, inte minst LRFs medlemmar som under de senaste dagarna protesterat kraftfullt.

- Utredaren kan inte vara kvar. Hon har förbrukat sitt förtroende. Jag uppmanar landsbygdsministern att skilja henne från utredningsuppdraget, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Uttalandet kom under ett seminarium anordnat av organisationen Future Forests. Hon fick direkt mothugg av flera på plats, bland andra av Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna.

- Skogsägarnas omsorg om sina skogar, under flera generationer, har gjort dagens Sverige till ett rikt skogsland. 
Vi har dubbelt så mycket skog och fler gamla träd i dag än vad vi hade för 100 år sedan, beskriver han och fortsätter:

- Det är illa nog att en statlig utredare vill göra inskränkningar i den grundlagsskyddade äganderätten men tyvärr är problemen större än så. Det är ett problem idag att myndigheters syn på äganderätten blir allt mer godtycklig. LRF står upp för det goda ägandet, det borde fler göra.