I arbetet med en övergång från fossila och resurskrävande resurser till förnybara har LRF efterfrågat bättre statistik och uppföljning av bioekonomins marknader. Idag saknas denna typ av statistik och analyser. Därför är det svårt att följa utvecklingen och utforma en bra strategi med målsättningar för utvecklingen framåt. Det finns behov av att kartlägga volymer av biomassaflöden från jord-, skogs- och vattenbruk närmare för att utvecklingen ska ta fart.

I går berättade regeringen att de ger SCB uppdraget att ta fram statistik över hur stor del av Sveriges omsättning, sysselsättning, export och förädlingsvärde i olika branscher som kan räknas till bioekonomin. Tillväxtverket får sedan uppdrag att analysera statistiken.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) ser detta uppdrag som ett första steg i arbetet med att ställa om Sverige mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. För att kunna sätta konkreta mål behöver vi veta var vi befinner oss idag, säger Mikael Damberg i ett pressmedelande.

- Detta är en seger för LRFs arbete i Miljömålsberedningen, som ju var först med att föreslå detta uppdrag till SCB och tillväxtverket. Nu väljer regeringen att gå vidare med förslaget direkt och det påvisar att regeringen tar frågan på allvar. Det är givetvis glädjande, säger Sven-Erik Hammar, vice förbundsordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna.  

Pressmedelande från regeringen här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/statistiska-centralbyran-och-tillvaxtverket-undersoker-bioekonomin-i-sverige/