Spärren innebär bland annat att allmänheten inte har tillträde till området. Gården ligger vid Omberg i anslutning till ett naturreservat med vandringsleder.

Mjältbrand orsakas av en bakterie som smittar framför allt idisslare. Även människor kan smittas vid kontakt med döda eller sjuka djur, men det är inte någon fara för allmänheten.

Fall inträffar då och då i Sverige, de senaste 2008, 2011 och 2013. Ingen människa blev smittad vid dessa utbrott.

För känsliga djur som nötkreatur kan djuren dö plötsligt utan att man sett något på dem innan, eventuellt med blod rinnande ur kroppsöppningarna. I de fall man ser symtom har djuren hög feber, svårt att andas och är medtagna.

Det är ovanlig att människor smittas av mjältbrand. I de fall det sker är det oftast i form av en en besvärlig sårinfektion efter direkt kontakt med till exempel sjuka djur.

Frågor och svar om mjältbrand hos djur hittar du här på krisinformation.se

Länk till Jordbruksverkets pressmeddelande samt frågor och svar