Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. De 100 största kooperativa företagen i Sverige har tillsammans en omsättning på över 400 miljarder kronor, 80 000 anställda och 13 miljoner medlemskap och utgör en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige.

– Producentkooperationen och konsumentkooperationen har jobbat tillsammans med att få till stånd de förändringar som nu genomförs i lagen och gläds åt detta tillsammans. Det är också glädjande att regering och riksdag med denna lagändring markerar att de kooperativa företagen spelar en viktig roll i det svenska näringslivet, säger Anders Källström, VD i LRF i ett pressmeddelande som gått ut från Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation är ett partipolitiskt obundet initiativ som drivs av Arbetsgivarföreningen KFO, KF, Folksam, OK, Fonus, Riksbyggen och Coompanion i samarbete med LRF, HSB och PwC. Syftet med Svensk Kooperation är att skapa en modern och relevant bild av kooperationen och ge en mer relevant bild av den kooperativa företagsformen samt att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter.

En konkurrensneutral lagstiftning, beskattning och finansiering stärker de kooperativa företagen i Sverige. De nya reglerna innebär bland annat att;

• det blir enklare att ändra stadgarna i vanliga ekonomiska föreningar samt att fatta beslut om fusion och likvidation
• det blir möjligt att anta investerande medlemmar som bara bidrar med kapital
• beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort
• föreningens verksamhet i ökad utsträckning ska kunna bedrivas i delägt företag
• reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras och möjligheten att kommunicera elektroniskt med medlemmar ökar

Lagen om ekonomiska föreningar gäller för sådana kooperativa företag som drivs som ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening bedriver ekonomisk verksamhet i syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Medlemmarna ska delta i verksamheten som till exempel. konsumenter, leverantörer eller genom egen arbetsinsats.

Ekonomiska föreningar finns inom både producent-kooperationen och konsumentkooperationen, men också i ett stort antal andra branscher som service, vård, omsorg, vindkraft och bredband. De flesta av LRFs organisationsmedlemmar är ekonomiska föreningar.