LRFs rapport, Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället, presenterar de gröna näringarnas erbjudanden inom områdena sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.

Den kommer att användas som faktaunderlag i kontakterna med politiker och i kommunikationen med allmänheten. En första lansering  görs i samband med ett av LRFs seminarier i Almedalen där man för ett samtal utifrån rapporten om varför Sveriges bönder är den nya miljörörelsen och förutsättning för att uppnå FNs globala hållbarhetsmål till 2030.

Rapporten gäller hela Sverige, länsvisa rapporter planeras till hösten.

Uppe till höger hittar du rapporten som pdf.