Fler än 4 000 företag är verksamma inom någon form av gårdsnära livsmedelsproduktion på den svenska landsbygden. Egen livsmedelsförädling på gården sysselsätter 2657 företag och 1191 företag driver egna gårdsbutiker. Det visar en ny undersökning från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och söktjänsten Gårdsnära.

Hämta och läs hela undersökningen med länsvisa siffror här (pdf).


Undersökningen sammanställer antalet LRF-medlemmar som bedriver en eller flera av verksamheterna egen livsmedelsförädling, gårdsbutik och biodling samt motsvarande företag i söktjänsten Gårdsnäras register.


– Att satsa på egen livsmedelsförädling och gårdsbutik är ett bra sätt för företagare i det gröna näringslivet att möta konsumenternas och samhällets efterfrågan på mer hållbar mat och det är därför viktigt att politik och regelverk underlättar för dem som vill investera, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

– Trenden att konsumenter i allt högre utsträckning vill handla svenskt och lokalt håller i sig och under sommarmånaderna ser vi en tydlig topp i Gårdsnäras besöksstatistik, då människor söker sig till gårdsbutiker, självplock och andra livsmedelsförädlare, säger Erik Östling, VD Gårdsnära.

För mer information om undersökningen, kontakta:
Rebecca Källström, analysansvarig LRF, 070-858 99 48, rebecca.kallstrom@lrf.se, eller LRFs presstjänst, 08-787 57 77, press@lrf.se
Erik Östling, VD Gårdsnära, 070-258 59 40, erik@gardsnara.se