Palle Borgström, mjölkbonde, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse och Arlas koncernstyrelse, fortsätter som ordförande för LRFs Mjölkdelegation. Det står klart efter Mjölkdelegationens konstituerande möte idag, den 5 juli. Till vice ordförande omvaldes Marita Wolf, mjölkbonde och ordförande i Växa Sveriges styrelse.

För ev. ytterligare information,
vänligen kontakta Palle Borgström på e-post. palle.borgstrom@lrf.se eller på telefon 070-324 41 65.