Satsningen på fler dikor och sponsrade tjurar grundar sig i att det finns ett stort behov av mer svenskt nötkött. För att motivera företagare att satsa på en utökad nötköttsproduktion har LRF, McDonald’s och Sveriges Nötköttsproducenter startat ett nytt samarbete med sponsring av tjurar. Under tre års tid kommer man att sponsra totalt 100 tjurar. Först till hösten blir det möjligt att ansöka om en tjur men redan nu är det dags att förbereda sig.

Läs mer på http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/notkottsnaringen/erbjudanden-notkottsforetagare/

För mer information om de sponsrade tjurarna, kontakta: Viktoria Östlund, LRF, 08-787 51 36