De större kraftledningsstolparna i Sverige är ofta förankrade i 20-30 miljöfarliga kreosot-slipers som ligger djupt nedgrävda. Många markägare har undrat vad som händer med fundamenten när kraftledningen försvinner. Frågan har blivit högaktuell i samband med utbyggnaden av Sydvästlänken från Hallsberg till Skåne och rivningen av den gamla kraftledningen.

I torsdags fattade Energimarknadsinspektionen beslutet att de kreosotfundament som använts för att förankra kraftledningsstolparna ska grävas upp. Något som LRF, den nya miljörörelsen, haft på dagordningen under hela processen.

– Ett glädjebesked för markägarna. Det här handlar om 1000-tals nedgrävda slipers och över 500 000 ton ton giftigt kreosot som nu ska bort, säger LRFs expert Björn Galant som arbetat med frågan.

Svenska Kraftnät har tre veckor på sig att överklaga.

– Vi får nu se om Svenska Kraftnät tänker överklaga eller inte. Så vi kan inte riktigt ta bort frågan från dagordningen än, säger Björn Galant.