Nyligen skrev ATL att det finns ett ökat intresse av  att använda sig av belgisk blå. Hur ser du på det?

– Som företagare måste man alltid vara öppen och nyfiken på saker som kan förbättra lönsamheten i sitt företag. Då måste man värdera och ta ställning till för- och nackdelar på kort och lång sikt. I den här frågan finns det olika uppfattningar. 

Enligt artikeln är både mjölk- och köttbönder nyfikna på rasen men vågar inte på grund av rädsla för att bli avstängda av mejerier och slakterier. Hur ser du på det?

–I Sverige har bönder, industri, veterinärer och handel gemensamt kommit fram till att fördelarna med belgisk blå överskuggas av nackdelarna, både på etiska och marknadsmässiga grunder.

Sveriges mjölkbönder är under hård press. Borde inte Sverige, såsom i Danmark, vara lite mer liberala i frågan att avla på belgisk blå?

– Svenskt nötkött betalas riktigt bra just nu, vi har historiskt höga priser och historiskt stora skillnader mellan Sverige och resten av EU. Det beror på stor efterfrågan och stort förtroende för vår inhemska produktion. Det är helt avgörande att vi vårdar detta förtroende. Den sunda köttrasavel vi har tillgång till räcker mer än nog för att förbättra kvalitet och värde på svensk nötkött. Det är också något vi behöver fortsätta att göra.

I en debattartikel, undertecknad av bland andra Åsa Odell, ordförande i LRF Köttdelegation, och Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölkdelegation, fördöms belgisk blå kraftigt. Den har inget berättigande i Sverige, skriver de. Är inte det att påverka marknaden och är det i så fall LRFs roll?

– Jo, och det är det absolut. LRF har en viktig roll i att påverka såväl de politiska förutsättningarna på marknaden som att bygga kunskap och betalningsvilja hos handel och konsumenter för svenska bönders produkter.

Borde inte Sverige ha samma produktionsvillkor som övriga EU?

–Att tro att allt lantbruk i Sverige skulle vara lönsamt bara vi hade exakt samma produktionsvillkor är att lura sig själv. Vi behöver titta mer på konkurrenskraft och lönsamhet än identiska produktionsvillkor. I det här fallet handlar det ju inte ens om lagstiftning utan att  visa på en de avgörande positiva skillnaderna som är de svenska mervärdena. Att använda antibiotika förebyggande eller kupera svansar på smågrisar är att likrikta produktionsvillkoren, men skulle vara kontraproduktivt för LRFs strävanden att vara en attraktiv näring i samhället med starkt förtroende hos allmänhet och konsumenter samt för att stärka vår position på hemmamarknaden.