– Från att tidigare ha blivit betraktade som ”dumma svenskar”, särskilt när grisbranschen hade stora ekonomiska problem, har vi nu blivit en förebild för hur man föder upp grisar med svans. Knorren förknippas med ett sunt förhållande till antibiotikan, något som förhindrar resistensen och gagnar humanhälsan, säger Margareta Åberg som arbetar med grisfrågor på LRF.

Nu skriver även EU-kommissionens eget nyhetsbrev Agra Europe Weekly Briefing om den svenska modellen under rubriken EU countries learn from Swedish tail docking ban, EU-länder lär av svenskt förbud mot svanskupering. Man berättar bland annat att fem andra medlemsländer överväger nya sätt att förbättra sin grisvälfärd efter att ha studerat Sveriges erfarenheter av svanskupering.

Sverige nämns i artikeln också som föregångare genom att ha tagit tag i en negativ trend och skapat en Action Plan (Handlingsplan Gris).

– Det känns fantastiskt att få vara med om det här efter bitvis väldigt tuffa tider för grisproduktionen. Och roligt att enträget lobbyarbete från näringen för att skapa konkurrenskraft har gett resultat, säger Margareta Åberg.

Läs om besöket från COPA Pig och Portugals grisföretagarorganisation.