Förslaget innebär bland annat att det inte längre ska vara tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel på ekologiska fokusarealer som kvävefixerande grödor och vallinsådd.

– Det som framför allt oroar oss är att förslaget innebär att odling försvåras och begränsas, säger Sofia Björnsson som arbetar med jordbrukspolitik på LRF.

Risk för import med lägre miljökrav

Sedan kravet på ekologiska fokusarealer i förgröningsstödet infördes har arealen av proteingrödor och kvävefixerande grödor ökat. Mycket talar för att arealen kommer att minska om förslaget om att förbjuda kemiska bekämpningsmedel går igenom. Något som kommer att leda till ökad import där man inte har möjlighet att ställa samma höga miljökrav som vi gör på den svenska produktionen.

– En annan besvärlig del är reglerna om träda i nio månader, berättar Sofia Björnsson. Det skulle innebära att man får bryta trädan först i oktober och då är det för sent för att komma igång med höstsådden. Förhoppningsvis finns en möjlighet om undantag för Sverige eftersom vi i vårt klimat måste så tidigare än andra. Risken finns annars att trädorna blir permanenta.

Långsiktig politik behövs

Det är dessutom med kort varsel man vill införa förändringarna, redan nästa år enligt förslaget, och det fungerar inte eftersom lantbrukarna redan har gjort sin planering.

De här förslagen visar tydligt hur instabil och oförutsägbar jordbrukspolitik är. Det behövs tydliga och långsiktiga regler för att jordbruket ska fungera och kunna leverera.

– I det stora hela verkar det som att vi och regeringen har samma inställning om förslaget och att de nya reglerna kommer att påverka det svenska jordbruket negativt, säger Sofia Björnsson.

LRF har skrivit ett brev till Näringsdepartementet som också kommer att överlämnas det till Miljödepartementet. Och i torsdags, den 18 augusti, träffade man Näringsdepartementet.