Kilometerskatt är en kontroversiell fråga och ett tidigare utredningsförslag från 2004 lades i byrålådan när alliansregeringen tillträdde 2006. Men nu jobbar en ny utredning som ska vara klar i december och vid en hearing i juni framkom bland annat att hela vägnätet ska omfattas och att vägskatten troligen kommer att ligga på en högre nivå för normala lastbilar än vad en gamla utredningen räknade på.

Skatt försämrar vår konkurrenskraft

LRFs synpunkter är nu, liksom kring den gamla utredningen, att en kilometerskatt för lastbilar inte bör införas i Sverige av konkurrensskäl. Vi ligger tillsammans med Finland i topp inom EU när det gäller beroendet av inrikes lastbilstransporter. Konkurrensnackdelen som vi redan har med långa transportavstånd skulle förvärras om en svensk skatt införs.

Stick i stäv med utredningar

I näringar som skogs- och jordbruket där prissättningen på produkterna baseras på den internationella marknaden är det heller inte möjligt att föra kostnadsökningar av en svensk skatt vidare gentemot konsumenterna. Resultatet blir sänkt lönsamhet för svenska producenter och förlorade marknadsandelar, stick i stäv med exempelvis Konkurrenskraftsutredningens förslag och heller knappast i linje med intentionerna bakom den sittande Landsbygdsutredningen.

LRF har ett samarbete med bland andra Skogsindustrierna kring utredningen och kommer att jobba aktivt för att regeringen inte lägger fram något förslag om en kilometerskatt.

Läs Svenska Dagbladets ledarkommentar.

Läs Centerpartiets debattartikel i Aftonbladet.

Läs ledarkommentaren i Södermanlands Nyheter.

Läs i Västerbottens-Kuriren om vad skatten skulle innebära för Norrmejerier.

Läs kommentar om Norrmejerier i ATL.

Läs i ATL om Stefan Löfvens kommentar till vägslitageskatten.