Smittkällan är ännu okänd, vilket innebär att det fortfarande kan dyka upp fler fall. Det är en komplicerad situation för de lantbrukare som drabbats och så långt som möjligt måste de gå skadelösa.

– LRF jobbar nära Jordbruksverket som fattar alla beslut vad gäller hanteringen av smittan på djursidan. Det är viktigt att eventuella synpunkter och önskemål från enskilda lantbrukare kommer fram, säger Åsa Odell, vice ordförande LRF.

Fler djur kommer att vaccineras framöver och även besättningar som inte har haft någon smitta kommer att involveras i detta.

– Jag förstår att lantbrukare runt Omberg i Östergötland känner oro. LRF Östergötland har tillsammans med de lokala LRF avdelningarna bjudit in medlemmar och andra berörda till informationsmöten där Jordbruksverket, SVA, länsstyrelsen och smittskyddsläkaren har svarat på frågor. Ytterligare ett möte är planerat i Ödeshög på torsdag kväll.

Att faran för människor är näst intill obefintlig och att det inte finns någon som helst risk med att äta kött är lugnande besked som har kunnat ges.

Nytt möte om mjältbrand äger rum den 4 augusti kl 18 i Riddarsalen, Ödeshög.