– Det är roligt att Jordbruksverket uppskattar och tillvaratar LRFs kunskap inom vattenområdet och den här tjänsten ligger också i linje med vårt arbete för att stärka produktionslantbruket, säger Markus Hoffmann som arbetar med vattenfrågor inom LRF.

Han och Jon Wessling på regionkontoret i Mälardalen kommer att dela på uppgiften som totalt blir en halvtidstjänst på ett år till att börja med.

Det handlar om att öka kunskapen hos rådgivare och entreprenörer inom markavvattningsfrågor, bland annat genom att ordna kurser och ta fram informationsmaterial. Det har LRF och Jordbruksverket samverkat om tidigare genom Rune Hallgren som haft drygt tusen personer på dikeskurser.

– På många håll är underhållet av täckdikning och öppna diken eftersatt. Men om man genom rådgivning i exempelvis Greppa Näringens dräneringsmodul får se hur markavvattning kan öka den långsiktiga lönsamheten på gården så stimulerar det naturligtvis viljan att satsa på dikning. Det är en viktig produktionsfråga för svenskt lantbruk, säger Markus Hoffmann.

Läs mer om dikning i Dikningshandboken.