Mittmedia äger 28 dagstidningar från Sörmland till Jämtland och når cirka 860 000 läsare i över 60 kommuner. Men förlaget är i ekonomisk gungning. Och nu har ett mycket dramatiskt förslag diskuterats av styrelsen: Av koncernens 555 journalister ska endast 133 finnas kvar om två år. Dagstidningarna ska dessutom, enligt förslaget, bli gratistidningar med en utgivningstakt på en eller tre dagar i veckan.

Det här har skakat medie-Sverige och nu går även LRFs förbundsordförande Helena Jonsson ut och sågar förslaget.

- Att lägga ner så stora delar av nyhets-Sverige som det här handlar om är ett direkt hot mot demokratin och attraktionskraften i samhället oavsett var man bor. Det är på landsbygden i det gröna näringslivet många av  framtidens jobb finns. Detta förslag leder till en än mer snedvriden nyhetsrapportering där människor på landsbygden omöjligen kommer att rapporteras om och porträtteras lika ofta som dem som bor i staden. I förlängningen leder det till ett både kulturellt och demokratiskt fattigare Sverige, säger hon i ett uttalande.