– LRF tar starkt avstånd från den brutala form av djurhantering som sker i filmen. Jag blir bedrövad av att se att det förekommer så hänsynslös hantering av djur inom EU. Det är uppenbart att det finns stora skillnader inom EU hur vi ser på djurs välfärd och vad som tillåts ske. Sverige är världsledande i djuromsorgsfrågor och vi kommer att fortsätta driva på för ett bättre djurskydd i hela EU.

Det är viktigt att poängtera att kött som är märkt med ”Svenskt Kött” eller ”Kött från Sverige” är kött från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

För mer information om slaktdjurstransporter i Sverige och de regler som gäller:

Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se
Svenska Köttföretagen, www.kottforetagen.se