Niklas Bergman arbetar med resurseffektivisering inom energi på LRF. Han är en av dem som varit engagerad i den nya utbildningen, som är ett samarbete mellan energi- och företagandeenheterna och LRF Konsult.

– Det handlar ju naturligtvis om att spara energi och använda resurserna mer effektivt. Men jag ser inte det här som en energifråga i första hand, utan som en allmän företagarfråga.

Bli bättre beställare

Utbildningen är exklusiv för medlemmar i LRF och för LRF Konsults Mitt Kontor-kunder, därför ligger den bakom inloggning på lrf.se.

– I första hand ska utbildningen ge en bra överblick och exempel på vad man kan spara pengar på. Men vi hoppas också att den ska väcka nyfikenhet och inspirera till att boka tid hos en energirådgivare för att skaffa mer kunskap och då kan till exempel en energikartläggning vara ett bra sätt. Med en sådan blir man en bättre beställare vid köp av ny utrustning och vid större investeringar, säger Niklas Bergman.

Flera verktyg finns

Resurseffektivisering kan vara ett sätt att hantera dålig lönsamhet men erbjuder ingen quick fix, åtgärder ger i första hand utslag på några års sikt.

Här hittar du utbildningen om Resurseffektivisering. Andra verktyg som LRF har tagit fram i energisammanhang är Dieselsnurran och Framtidsföretagen.

Mer information om energikartläggningar hittar du hos Greppa Energikollen och hos Energimyndigheten.