PostNord gick med över en kvarts miljard i förlust i fjol och nu har regeringens utredare föreslagit ett slopat pristak på porto samt att sänka tidskravet på försändelserna. I stället för att de i dag måste leverera försändelserna över en natt, är förslaget att leveransen ska ske över två nätter. Motiveringen är att allt mer skickas digitalt. Men den förklaringen håller inte, enligt Sofia Lindblad som är LRFs expert på infrastruktur och landsbygd.

– ­I dag har 16 procent av landsbygden snabbt bredband. Att det då antas att bredband ska ersätta samhällsviktiga tjänster som bland annat postbefordran och myndighetskontakt är  oroande, skriver Sofia i remissvaret till utredningen Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle.

Utredningen konstaterar att företag har fortsatt stort behov av snabb leverans av brev. Som Sveriges största företagarorganisation, poängterar LRF att företag på landsbygden även i fortsättningen måste få samma service som företagen i stan.

– Om kravet på att brevleveransen ska försämras från en dag till två finns en stor risk att servicen på landsbygden blir sämre än den i staden. Det som utredningen också har missat är närheten till postlåda och paketutdelning. Ska man driva företag inom det gröna näringslivet är det viktigt med snabba leveranser och hög service. Den trend vi ser, att brevlådorna flyttar allt längre från hushållen ser vi på LRF mycket allvarligt på, avslutar Sofia Lindblad.