– LRF, Jordbruksverket och Kemikalieinspektion, alla är vi överens om att vi vill att det ska fungera, för som läget är nu motverkar det här en övergång till mer miljövänliga lösningar inom växtskyddet, säger Agneta Sundgren som driver frågan på LRF.

Vill ha långsiktig lösning

Såpa är ett effektivt och ändå ganska skonsamt växtskyddsmedel mot bladlöss och små insekter. Det kan användas på dispens i ekologisk odling i växthus och utomhus. Sedan i maj finns en dispens för 120 dagar men odlarna behöver använda medlet längre än så.

– LRF kommer fortsätta att söka dispens om det behövs, även om det är en kortsiktig lösning. Och så diskuterar vi med Kemikalieinspektionen att söka så kallat ömsesidigt godkännande eftersom det finns såpor som är godkända i till exempel Tyskland och England. Men det är en omständlig process, så jag är osäker på om vi fixar det, säger Agneta Sundgren.

Sverige ingen bra affär för tillverkarna

Problemet är också att Sverige inte är ett så attraktivt land för tillverkarna, de får sälja så lite och tjänar inget på att söka godkännande. I och med skatten på växtskyddsmedel skulle den dessutom överstiga priset på själva såpan. Att det bara får användas i ekologisk odling beror på reglerna kring dispens och det är därför ett riktigt godkännande skulle behövas. Såpa är inte lösningen på alla insektsproblem men kan vara en del av bekämpningen. Det passar särskilt bra i integrerat växtskydd som också är ett krav i EU:s regelverk.

Politisk vilja efterlyses

Situationen är bitvis helt absurd. Många privatpersoner använder såpa i sina egna trädgårdar, kan då inte odlarna bara göra detsamma?

– Blir det kontroll, riskerar man sanktion och vi försöker hitta en laglig väg för odlarna, säger Agneta Sundgren och fortsätter:

– Nu har vi hållit på med det här i fem år och frågan har tagits upp med Miljödepartementet. Men  man hänvisar till översynen av EU:s regelverk och att Sverige ska försöka påverka det. Jag önskar ett mått av civilkurage från svensk sida, nu är det odlarna som hamnar i knipa. Det är en politisk vilja som måste till, att man helt enkelt bara bestämmer att vi måste lösa det här så att det blir tillåtet att använda såpa i både ekologisk och konventionell odling.

Lyssna på Ekot från i måndags. Klicka på Lyssna från delad tidpunkt så kommer inslaget efter 20 sekunder.