Det säger Palle Borgström, ordförande i LRF:s mjölkdelegation, i en kommentar till förslaget att EU ska avsätta 150 miljoner Euro för att minska mjölkproduktionen.

Stödet ska gå till mjölkbönder som under en tremånadersperiod väljer att minska produktionen med upp till 50 procent. Ersättningen till bonden kan som mest bli 1,30 SEK per nerdraget kilo mjölk men kan i realiteten bli lägre om intresset i Sverige är stort.

– Svenska mjölkbönder har inte bidragit till det produktionsöverskott som finns i EU idag. Sverige behöver snarare fler och starkare mjölkföretagare och mer mjölk. Pengarna som denna åtgärd kostar borde istället användas till att stärka de svenska mjölkböndernas ekonomiska uthållighet i dagens tuffa läge, säger Palle Borgström.

För vidare kommentar, kontakta Palle Borgström, mobil 070-324 41 65.