I dag, torsdag, har Trafikverket presenterat förslag på nationell plan för infrastruktur för åren 2018-2029. Förslaget beskriver hur Trafikverket tänker sig att Sveriges vägar, järnvägar, flygplatser och sjöfart ska underhållas och utvecklas de kommande 12 åren. Sedan tidigare är det beslutat att sammanlagt kan 622,5 miljarder kronor i statlig finansiering plus cirka 90 miljarder kronor i avgifter användas under perioden. Men eftersom mycket av pengarna behöver gå till att underhålla befintlig infrastruktur och bygga projekt som redan är beslutade finns inte så mycket över till helt nya satsningar.

Här är största nyheten

Det som är den största nyheten i Trafikverkets förslag är att nya banor för höghastighetståg ska byggas för en maxhastighet på 250 km/h och att det ska ske en successiv utbyggnad med start av Ostlänken och Lund – Hässleholm under perioden 2018-2029.

Vad händer nu?

– Trafikverkets förslag kommer att gå ut på remiss (till den sista november) och LRF kommer att svara på det. Regeringen planerar att fatta ett beslut om nationell plan under våren 2018, säger LRFs chefsjurist Carl von der Esch.

Viktigt att satsa på det finmaskiga nätet 

LRF har sedan tidigare lämnat synpunkter på hur Sveriges transportsystem bör utvecklas och de synpunkterna är i allt väsentligt fortfarande giltiga och kommer att vara utgångspunkt för remissvaret nu under hösten. Kortfattat pekar LRF på att det är viktigt att det även satsas på att underhålla och bygga ut det mer finmaskiga infrastrukturnätet. Det gröna näringslivet behöver ha goda transportmöjligheter – i hela Sverige.

LÄS MER: LRFs remissyttrande från 2016