– Filmen blandar ihop begreppen. Man visar bilder på skogsskövling och, gissningsvis, svenska kor i beteshagar. Det finns ingen som helst koppling däremellan, man jämför äpplen och päron,  säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF.

Viktigt att vara saklig

Hon är van att bemöta argument mot både köttproduktion och köttkonsumtion och reflekterar över den osaklighet som ofta förekommer i debatten.

– Det kan kännas frustrerande med inlägg som är direkt fördummande. Medan vi från LRFs håll är måna om att hålla oss till fakta. För det är viktigt att göra det när man talar om hur olika mänskliga aktiviteter påverkar klimatet. Risken är annars stor att världen missar målet att hålla tillbaka klimatförändringen.

75 procent av utsläppen från fossil energi

Idisslarna utpekas ofta på felaktig grund som det största problemet, så också i Coops film. Men faktum är att 75 procent av utsläppen av CO2-ekvivalenter kommer från världens användning av fossil energi. Medan kor och övriga idisslare, i sig själva genom metan, står för 5 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Sammantaget avger djur och odling cirka 11 procent av de globala utsläppen.

Idisslande djur är unika, de omvandlar gräs till kött. Och i Sverige odlar vi mycket gräs, ungefär 45 procent av den totala arealen. En växtföljd med mycket gräs binder kol, och håller jorden bördig.

Skillnad på kött och kött

70 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från import. Det innebär att vi exporterar en betydande miljöpåverkan. Svenska djur är friska och växer snabbt, det är klimatsmart, eftersom det går åt mindre foder. Det gör att skillnaden mellan en köttbit från Sverige och en från Irland, Polen, Tyskland, eller Brasilien, de länder som vi importerar mest från, blir enorm. Produktionen i dessa länder ger omkring 40 procent större utsläpp än de svenska, enligt en rapport från Lesschen.

– Vi behöver alltså skilja på kött och kött. Oavsett om man vill äta kött eller andra produkter, välj det med så låga utsläpp som möjligt. Det svenska köttet står sig bra i internationella jämförelser, tack vare hög effektivitet och god djurhälsa, säger Åsa Odell.

Och konstaterar avslutningsvis att all matproduktion ger utsläpp.

– Det kommer vi inte ifrån eftersom det beror på biologiska processer. Men utifrån hur vi jobbar med hållbarhet borde Sverige producera en större, inte mindre, andel av världens kött.

Ytterligare fakta finns i Svenskt Kötts rapport Nötkött & Klimat.