”Det är klart att en vägslitagekatt skulle påverka verksamheten. All min potatis levereras med lastbil till och från grossister. Och allt gödsel som behövs i produktionen kommer också med lastbil.

Skatten skulle innebära en fördyring som vi inte kan ta ut som merpris av kunden, det kan man aldrig med den här typen av kostnader. Och det innebär att en redan hårt utsatt näring får det ännu tuffare. Vi har så många pålagor som det är i jordbruket.

Som alltid använder man miljön som argument, men det rör sig väl om en ren skatteintäkt. Jag kan tycka att det borde finnas ett alternativ till lastbil innan man föreslår något sådant. Eller att det fanns fungerande teknik för biodrivmedel innan man straffar ut den enda teknik som finns tillgänglig.

Det är ju jättemånga som använder lastbilar i sin produktion. Med en skatt på lastbilstransporter finns en risk att folk börjar köra med traktor istället. Som tar längre tid på sig för samma sträcka och drar lika mycket bränsle. Då blir det ju en sämre miljöeffekt.

Det här är en fråga som man som enskild har svårt att påverka, och då behöver det finnas ett LRF som bevakar och jobbar mot förslaget. Skulle det ändå bli ett dåligt beslut hoppas jag att man kan utverka ett undantag för jordbrukssektorn.”

Stefan Nyström
Potatisodlare