Mötet var ett förmöte med övriga parlamentariker inför ett kommande högnivåmöte och ämnet var hur medlemsländerna kan samarbeta för att minska överanvändningen av antibiotika.

LRFs kontaktperson Margareta Åberg bjöd med Mattias Espert som är en av Sveriges största grisföretagare.

Sänkte kostnaderna

Han berättade hur han som enskild producent jobbar förebyggande för att minska användningen av antibiotika i sin produktion och att det faktiskt är möjligt genom att se över management och rutiner i produktionen.

– Det kräver sitt arbete och är inte helt lätt. Men i mitt företag har jag sänkt kostnaderna för antibiotika och vacciner med 15 procent. Egentligen spelar siffran inte så stor roll, poängen är att jag har satt fokus på frågan och nått resultat, säger Mattias Espert.

Företagarna står för goda djurhälsan

Han tyckte också att det var viktigt att framhålla att den goda svenska djurhälsan inte är resultatet av lagstiftning, utan att det är företagarna i samarbete med rådgivningen som hittat vägar framåt.

– Vi ville lösa problemet. Det tog en massa år, vi har kämpat och tappat företagare och volymer under resans gång. Men vunnit konsumenternas förtroende så att de är beredda att betala mer.

Ingen konkurrensnackdel

Mattias Espert kände ett stort intresse från parlamentsledamöternas sida för den svenska modellen och han tror att vi kommer att se radikala förändringar i på antibiotikaområdet framöver. Framförallt på grund av humanhälsan.

– Resistensen drabbar alla, över gränserna, och vi måste samarbeta. Andra länder som lyckas med att få ner antibiotikaanvändningen kommer även de att få bättre betalt för sitt griskött, men de får också högre kostnader.

LRF och Mattias Espert är eniga om att det inte finns någon konkurrensnackdel i antibiotikafrågan.

Svensk antibiotikahållning beröms av läkare

Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset Uppsala, kallar i ett inslag i TV4s Nyhetsmorgon den 28 september antibiotikaresistensen en ”tyst pandemi” som inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

Han säger att en av de viktigaste sakerna man kan göra som enskild är att minska på konsumtionen av importerat kött. I många länder föder man upp djur med samma antibiotika som vi använder i intensivvården.

Sverige är och har varit ett föregångsland i antibiotikasammanhang, konstaterar Björn Olsen. Se inslaget här.