Helena Jonsson hade nyligen ett avstämningsmöte med Jordbruksverkets generaldirektör, Leif Denneberg. De diskuterade bland annat utbetalningsläget, EU-kommissionens förgröningsförslag, de nya mjölkstöden och mjältbrandsfallen i Östergötland. Vaccineringsarbetet håller på att avslutas och såväl Leif som Helena tyckte att samarbetet mellan LRF och Jordbruksverket fungerat väl.

När det gäller utbetalningar av 2016 års EU-ersättningar ser planeringen bra ut inför kommande delutbetalningar i oktober. Dessa blir mycket viktiga. Vid mötet diskuterades även läget kring utbetalningar för investeringsstöd som bara kommit igång i begränsad omfattning. Här följs läget kontinuerligt och informationsfrågor kring handläggningsläget och utbetalningar diskuteras.