Lotta Folkesson i LRFs riksförbundsstyrelse tycker att det är en lättnad att landsbygdsministern gick ut och dementerade miljöminsterns uppgift om det skarpa förslaget.

– Alliansen lade förslaget om vägslitageskatt i byrålådan och det är där det hör hemma. Ska man stimulera utvecklingen av förnybart finns det andra sätt att göra det på.

LRF förutsätter att hela regeringen tänker till och inte börjar beskatta något som redan i grund och botten är en svensk konkurrensnackdel, nämligen avstånd.

– Skatt på avstånd vore ju ett självmål om regeringen samtidigt med trovärdighet ska presentera en nationell livsmedelsstrategi. Det är en gåta om man inte förstår att jordbruket, skogsbruket och hela landsbygden skulle skadas av en kilometerskatt, säger Lotta Folkesson.

Även den parlamentariska landsbygdskommittén skulle få en skarp uppförsbacke med en svensk skatt på lastbilstransporter som är det enda alternativet i många delar av landet.  

Läs mer i Land Lantbruk.