– När Sverige inför ensidiga växtskyddsregler hamnar landets odlare i en situation där de har svårt att ta betalt för en allt dyrare produktion och att klara konkurrensen från billigare import.
Det säger Agneta Sundgren, expert på växtskydd, LRF, sedan regeringen på fredagen meddelade att den föreslagit begränsningar i användningen av växtskyddsmedel.
Regeringens förslag, som EU-kommissionen nu har tre månader på sig att godkänna, innebär att månaden före skörd får inget kemiskt växtskyddsmedel användas för nedvissning och ogräsbekämpning vid odling av spannmål för livsmedelsändamål. LRF har tidigare ifrågasatt förslaget när det var ute på remiss.

Metoden att använda kemiska växtskyddsmedel, bland annat glyfosat, senare än 30 dagar före skörd för att få en jämn avmognad av spannmålen och samtidigt bekämpa kvickrot är en vanlig strategi i många länder – men inte i Sverige.

– Vi har enbart använt medel på det sättet i undantagsfall och då på dispens, och endast för spannmål till djurfoder. Vi har bara haft behov när det har regnat väldigt mycket, men då har dipensen varit viktig för att rädda skörden. Ett ensidigt svenskt förbud fördyrar för vår egen produktion – samtidigt som Sverige importerar spannmål som är behandlad på det sätt vi inte själva anser oss kunna tillåta, säger Agneta Sundgren.

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget här