I budgetpropositionen föreslår regeringen ett anslag på 13 miljoner kronor extra nästa år och 14 miljoner från och med 2019.

– Det är mycket glädjande att Kemi får mer pengar och ett tecken på att vår JK-anmälan har haft avsedd effekt. Nu ser vi fram emot att det ska gå snabbare från ansökan till beslut, säger Agneta Sundgren som är expert inom växtskydd på LRF. 

Anledningen till att LRF anmälde Kemi till Justitiekanslern, JK, var att myndigheten tagit alldeles för lång tid på sig att hantera framförallt ansökningar om så kallat utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA). Även bland annat Svenskt Växtskydd har gjort liknande JK-anmälningar som säkert också bidragit till det resultat vi nu ser.

– Ansökningarna om UPMA är mycket viktiga eftersom de kan vara enda möjligheten för mindre grödor att få tillgång till ett fungerande växtskydd. Då kan inte handläggningen dra ut på tiden, säger Agneta Sundgren.

Flitiga försök

Sedan 2007 har LRF drivit det så kallade Minor Use-projektet för att bredda tillgången till växtskyddsmedel för mindre grödor och användningsområden. Sedan start har projektet gjort omkring 200 försök i fält.  

– Det är oerhört angeläget att Sveriges odlare har samma tillgång till växtskyddsmedel som konkurrenter i andra länder, säger Agneta Sundgren.

Nyligen fick LRF dispens för användning av Topsin WG, ett medel mot fruktträdskräfta, som är mycket viktigt för främst äppelodling.