Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson:
LRF är en viktig del till lyckad integration

Det är intressant att höra en s-minister så tydligt säga att en lyckad integration av flyktingar är helt beroende av ett aktivt och engagerat civilsamhälle. LRFs medlemmar och även LRF som organisation är en viktig del av just civilsamhället. Det blir så tydligt att lösningarna finns lokalt och att förutsättningarana för möten, jobb och bostad finns men ofta inte kan bli verklighet eftersom regler, byråkrati och administration kommer i vägen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: De konkurrensförbättrande åtgärderna saknas

I väntan på en proposition om en nationell livsmedelsstrategi lyser konkurrensförbättrande åtgärder och förslag med sin frånvaro. Det är den korta sammanfattningen av vad vi samtalade om. Höstbudgeten, vägslitageavgift och viltutfodringsproppen var några av ämnena som var uppe.

Handelsminister Ann Linde: Jag försökte
få hennes värsta fördomar på skam

I en rasande fart på 30 minuter avhandlade vi Brexit, TTIP, Mercosur, CAP. Samtidigt som jag försökte få hennes värsta fördomar mot CAP och bönders inställning till handel på skam. 

Civilminister Ardalan Shekarabi: Han delar
flera av LRFs ståndpunkter

Civilministern delar flera av LRFs ståndpunkter när det gäller upphandling av livsmedel. När det gäller införandet av EUs direktiv för upphandling så är LRFs uppfattning att reglerna måste vara enkla, tydliga och ge önskad effekt både när det gäller krav på livsmedel och arbetsrättsliga villkor. Om detta hade vi ett samtal nyligen. Intentionerna från ministern är utan tvekan goda men LRF har fortfarande en del frågetecken när det gäller tillämpning och konsekvenser av lagförslaget i praktiken.