Hjärta mjölk har gjort näringsberäkningar på 16 olika förskoleluncher med lättmjölk respektive vatten som måltidsdryck. Resultat och bakgrund kan man läsa om här.

Läs hela pressmeddelandet här.

I samband med detta har Hjärta mjölk också gjort en film som sprids i sociala medier.