Behovet av bredbandssatsningar i områden där kommersiella aktörer inte är fullt ut verksamma är mycket stort.

– Bredband är en nödvändighet för att kunna bo och verka i dagens samhälle, säger Helena Jonsson LRFs förbundsordförande.

De pengar som tidigare avsatts i landsbygdsprogrammet är i princip slut, och regeringen har aviserat att man skjuter till ytterligare 850 miljoner kronor öronmärkta för bredbandsutbyggnad.  

– Landsbygden släpar efter stadsområden i bredbandsutbyggnad idag vilket bromsar utvecklingen av företagande, och de pengar som nu skjuts till är väldigt välkomna även om de inte på lång väg möter upp mot behovet som finns, säger Helena Jonsson.