Redan i torsdags träffade Helena Jonsson civilminister Ardalan Shekarabi för att prata offentlig upphandling.

I går, måndag, träffade hon arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som berättade om regeringens migrationsstrategi under LRF-arrangemanget Migrationsforum för det gröna näringslivet.

Ylva Johansson var tydlig med flera punkter: Integrationen mellan myndigheter måste bli bättre, ge Arbetsförmedlingen en ny chans, Sverige har inte haft någon plan för denna typ av integrationsarbete och kommunernas demografiska problem kan nu få sin lösning om alla samarbetar.

- Regeringens intentioner att få in arbetslösa och nyanlända snabbare på arbetsmarknaden är positivt för de gröna näringarna, säger Helena.

Ylva Johansson poängterade flera gånger att hon gett myndigheterna, däribland Arbetsförmedlingen, mandat att tänja på gränserna för att det ska bli mer lösningsorienterat.

Som företagare kan man också nu erbjuda både jobb och boende för den som är över 18. Ylva vill också se fler nyanlända komma in på naturbruksgymnasierna.

- Där har vi för få sökanden just nu. Vi ska prata med flera branscher för att se hur vi kan effektivisera arbetet. Flyktingströmmen till Sverige har lett till att det som kommunerna brottats med i årtionden, åldrad befolkning, nu kan få sin lösning.

För Helena Jonsson var mötet med Ylva Johansson lyckat.

- Det är bra att regeringen har insett myndigheternas problem med att samarbeta och att man nu går från centralisering till decentralisering och större frihet. Det kommer gynna landsbygden och företagen inom de gröna näringarna.