Grannen, som odlar frukt och grönsaker i sin villaträdgård, begärde först att miljönämnden och därefter länsstyrelsen skulle ålägga lantbrukaren att hålla ett fast skyddsavstånd från tomtgränsen vid spridning av växtskyddsmedel. Länsstyrelsen avslog överklagandet, men ärendet gick vidare till Mark- och miljödomstolen som i början av oktober meddelade sitt förbud.

– Domen riskerar såklart att göra odlarna osäkra om vad som egentligen gäller. Som användare av växtskyddsmedel behöver man alltid ta hänsyn till aktuella omständigheter på plats. Samtidigt finns det ett omfattande regelverk som vi anser ger ett tillräckligt skydd i sig, säger Agneta Sundgren, växtskyddsansvarig på LRF.  

Läs mer om säker hantering av växtskyddsmedel på Säkert växtskydds webbplats http://www.sakertvaxtskydd.se/