– Det var ett bra möte. Jag är nöjd med tanke på vilka förväntningar jag hade. Det säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande efter dagens möte med statsministern Stefan Löfven.

Från och med nu ska de träffas en till två gånger per år.

– Vi ska träffas regelbundet hädanefter, en till två gånger om året. Det var LRFs förslag och det mottogs väl av statsministern. Nu har vi ett forum där vi kan vi prata om dagsaktuella och långsiktiga frågor, säger Helena Jonsson direkt efter mötet.

Hon vill betona att LRFs medlemmar kan känna sig stolta över att statsministern sätter av tid för att lyssna in Sveriges bönders synpunkter.

– Jag önskar att fler medlemmar visste med vilken respekt och intresse som LRF blir bemött i politiska sammanhang. Vi ska vara stolta över det, säger hon.

Helena Jonssons budskap var att visa Stefan Löfven att LRFs medlemmar är en del av lösningen för Sveriges framtid. Att produktionen av livsmedel och energi är ett samhällsintresse som berör hela landets befolkning.

Mer konkret berörde samtalet dels den så kallade livsmedelsstrategin, vilken kortfattat handlar om att öka landets självförsörjning av mat, dels det nationella skogsprogrammet som handlar om hur Sverige bättre ska ta hand om skogens värden.

Andra ämnen som dryftades var hur landets export av jordbruksprodukter kan öka och hur det gröna näringslivet kan bidra till att migranter kan komma i arbete och integreras i samhället.

Höll statsminister med dig, tycker han att LRFs medlemmars arbete med att producera mat och energi är viktigt?

– Ja. Stefan Löfven förstår precis våra frågor, han kommer ju själv från landsbygden. Den goda viljan är uppenbar och det märks att han är intresserad av både livsmedelsproduktion, skog och bioenergi. Han ser att det finns en potential i det gröna näringslivet.

– Samtidigt fattas de konkreta förslagen om hur vi ska kunna undanröja hinder för det gröna näringslivet. Ett exempel är vägslitageskatten. Stefan Löfvens perspektiv är hur man ska minimera problemen medan LRFs perspektiv är hur vi ska göra det så bra som möjligt för Sveriges bönder. Den här skillnaden i perspektiv är genomgående i svensk politik, säger Helena Jonsson.