Efter mötet var Helena Jonsson positiv:

– Det var ett bra samtal. Jag är nöjd.

Det var första gången på tio år som LRFs förbundsordförande hade ett officiellt möte med statsministern. Men om frekvensen hittills varit gles blir den tätare framöver.

– Vi ska träffas regelbundet hädanefter, en till två gånger om året. Det var LRFs förslag och det mottogs väl av statsministern. Nu har vi ett forum där vi kan vi prata om dagsaktuella och långsiktiga frågor, säger Helena Jonsson direkt efter mötet.

Hon vill betona att LRFs medlemmar kan känna sig stolta över att statsministern sätter av tid för att lyssna in Sveriges bönders synpunkter.

– Jag önskar att fler medlemmar visste med vilken respekt och intresse som LRF blir bemött i politiska sammanhang. Vi ska vara stolta över det, säger hon.

Sveriges bönder viktiga för framtiden

Helena Jonssons budskap var att visa Stefan Löfven att LRFs medlemmar är en del av lösningen för Sveriges framtid.

– Livsmedels- och energiproduktionen är ett samhällsintresse, inte ett särintresse, säger hon.

Mer konkret berörde samtalet dels den så kallade livsmedelsstrategin, som går ut på att öka landets självförsörjning av mat, dels det nationella skogsprogrammet som handlar om hur Sverige bättre ska ta hand om skogens värden.

Andra ämnen som dryftades var hur landets export av jordbruksprodukter kan öka och hur det gröna näringslivet kan bidra till att migranter kan komma i arbete och integreras i samhället.

Höll statsministern med dig, tycker han att LRFs medlemmars arbete är viktigt?

– Ja. Stefan Löfven förstår precis våra frågor, han kommer ju själv från landsbygden. Den goda viljan är uppenbar och det märks att han är intresserad av både livsmedelsproduktion, skog och bioenergi. Han ser att det finns en potential i det gröna näringslivet.

– Samtidigt fattas de konkreta förslagen om hur vi ska kunna undanröja hinder för det gröna näringslivet. Ett exempel är vägslitageskatten. Stefan Löfvens perspektiv är hur man ska minimera problemen medan LRFs perspektiv är hur vi ska göra det så bra som möjligt för Sveriges bönder. Den här skillnaden i perspektiv är genomgående i svensk politik, säger Helena Jonsson.