LRF Konsult och Coompanion har nu lanserat ett gemensamt markavtal för fiberbyggnation på landsbygden.

Bakgrunden är att när antalet aktörer på bredbandsmarknaden ökat, liksom utbyggnadstakten, så har villkoren för markägarna försämrats.

Därför startade LRF, LRF Konsult och Coompanion ett arbete med att ta fram ett nytt gemensamt avtal.

- Frågorna från markägare blev alltfler och vi såg att situationen krävde ett avtal som LRF kan ställa sig bakom. Med expertisen i LRF Konsult och i Coompanion så sammanställdes en mall som vi tycker är väldigt bra. Detta kommer vi nu rekommendera bredbandsbyggare att använda sig av, säger Erik Evestam från LRFs Ägande- och brukanderättsgrupp.

Avtalet finns på Bredbandsforums nationella hemsida på nedanstående länk.

http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/