Framförallt handlar det om att se till att drivmedelsdistributörerna, det vill säga bensinbolagen, tvingas blanda ut fossila drivmedel med biodrivmedel med hög klimatprestanda.

Möta generationsmålet

Målsättningen är att minska de klimatpåverkande utsläppen och att på så sätt möta generationsmålet om att till nästa generation lämna över ett samhälle där klimatproblemen är lösta. LRF ser naturligtvis också potentialen i ökad efterfrågan på skogs-och jordbruksprodukter  som används som råvara för  biodrivmedel.

– För vår del är den här frågan en långkörare. Men nu finns en öppning och vi märker ett större intresse för förnybara drivmedel, både politiskt och från bensinbolagen, säger Elina Matsdotter som arbetar med klimat och energifrågor på LRF.

Export av effektiv etanol och import av sämre

Hon berättar att Lantmännen kan erbjuda marknadens mest effektiva etanol, tack vare Sveriges bönders klimatsmarta produktion.

– Men den säljer vi till Tyskland som ligger före oss när det gäller just politiska styrmedel för inblandning i fossila drivmedel. Medan vi importerar etanol med sämre klimatprestanda. Det är ju faktiskt pinsamt att styrmedlen sätter stopp för klimatnyttan i Sverige, säger Elina Matsdotter.

Föråldrade EU-regelverk

Målbilden som LRF jobbar efter tillsammans med Energimyndigheten och branschen är att Sverige ska vara nettoexportör av biodrivmedel med hög klimatprestanda. Det kräver en ökad produktion av svenskt jord- och skogsbruksråvara. 

– Det som återstår är att se till är att rena och höginblandade biodrivmedel, över 70 procent, också premieras genom styrmedel.  I dagsläget finns ett undantag från koldioxidskatt som gäller fram till 2018, vilket gör dessa biodrivmedel billigare än fossila alternativ. Ett undantag från skatt måste godkännas av EU-kommissionen, vilket har visat sig problematiskt då regelverken är  föråldrade, men påverkar oss ändå. Därför behöver vi införa denna reduktionsplikt som frikopplar oss från EU:s begränsande statstödsregler, säger Elina Matsdotter.

Läs en debattartikel i SvD, undertecknad av bland andra LRF.