Du kan se till att det händer saker, i din bygd, i politiken eller i LRF. Kontakta någon i styrelsen, skriv en motion, gå på årsmötet. Eller varför inte en skrivelse direkt till styrelsen? Så här går det till:

Motioner
Motionera mera! På LRF-avdelningens årsmöte kan alla medlemmar lämna in en motion. På årsmötet beslutar man om din motion ska skickas från lokalavdelningen till regionförbundsstämman.

LRF Ungdomen kan också skicka motioner till regionstämman. Ett beslut som tas på LRF Ungdomens årsmöte.

Känner du dig osäker på hur du skriver en motion finns en mall här. Eller titta på filmen här intill.

Skrivelse till regionförbundsstämman
Du kan också lämna in en skrivelse på din lokalavdelnings årsmöte och där avgör mötet om skrivelsen ska skickas vidare till regionstämman.

I en skrivelse, till skillnad från i en motion, behöver man inte ha något förslag till förändring, utan man kan ställa en fråga eller be om en förklaring till något.

Skrivelse till regionförbundsstyrelsen
En skrivelse till regionförbundsstyrelsen kan enskilda medlemmar, LRF-avdelningar, kommungrupper, ortsförbund och LRF Ungdomen skicka in när som helst under hela året. När regionstyrelserna träffas under året behandlas skrivelsen på deras styrelsemöten. Snabb hantering och snabbt svar när som helst alltså.

Ring eller mejla
Har du frågor eller åsikter kan du när som helst kontakta någon i din lokalavdelnings styrelse, i regionförbundsstyrelsen eller personalen på regionkontoret.  Kontaktuppgifter till din region hittar du här.