Terrängkörning är en fråga som medlemmarna i framförallt de norra regionerna diskuterat länge. Beroende på det missbruk av skoter och fyrhjuling som stör djurliv och friluftsliv och skadar många markägares verksamhet.

Viktig rapportering från regionerna

LRF träffade för en tid sedan Naturvårdsverket i frågan och de ville gärna få en samlad bild av hur LRFs medlemmar upplever att terrängköringen har förändrats över tiden.

– Så jag bad regionerna från norra Mälardalen och uppåt om en sammanfattning av utvecklingen från 1960 fram till idag. Jag  fick snabbt in bra underlag, berättar Björn Galant som arbetar med äganderätts- och intrångsfrågor på LRF.

Från arbete till fritidssysselsättning

I princip hade alla samma syn – från att ha varit ett arbetsredskap har skotern mer och mer blivit en fritidssysselsättning. Och antalet fyrhjulingar har exploderat.

– Det är så viktigt med input från verkligheten, så jag vill även här passa på att tacka alla inblandade förtroendevalda för en viktig pusselbit i arbetet med terrängkörningsfrågan. Just rapporteringen från regionerna blev kärnan i beskrivningen av problematiken. Det är när vi samarbetar på det här sättet som det blir som bäst, säger Björn Galant.