Dokumentärens utgångspunkt är att svenskarna vill ha en idyllisk landsbygd att åka till på semestern medan få kan eller vill bo där året om.

I senaste avsnittet av podcasten Landet samtalar LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och Terese Bengard från Hela Sverige ska leva med Po Tidholm. Helena Jonsson och Terese Bengard säger bland annat att de som representanter för resten av Sverige vill peka på det beroendeförhållande som faktiskt råder mellan land och stad. Och den potential som finns på landsbygden.

Po Tidholm förklarar upplägget i dokumentären med att man måste göra förenklingar för att folk ska förstå frågan.

Det finns flera perspektiv av Svensk landsbygd. Vilken bild som beskrivs beror på vem man frågar. LRFs bild av landsbygden är ljus och att landsbygdens leveranser är en grundbult för att hela samhället ska kunna leva.

– Vi får inte fortsätta att blunda för hindren och problemen, men min reaktion var att hoppas att fler faktiskt ser potentialen. Och potentialen var ju inte så väl beskriven i serien, säger Helena Jonsson i podcasten.

Lyssna på podcasten Landet.

Se dokumentären Resten av Sverige på SVTPlay.