Tidiga utbetalningar av EU-ersättningarna  är en fråga som LRF har arbetat hårt för under lång tid i dialog med Jordbruksverket. Efter en period med mycket sena utbetalningar för 2015 skrev LRF ett öppet brev till Jordbruksverket i januari i år. Bland annat förväntade sig LRF normala utbetalningsrutiner för 2016 i enlighet EUs regler. LRF ser det därför som en framgång att det redan nu sker utbetalningar  till många företagare.

- Det är bra att Jordbruksverket  utnyttjar EU-reglerna som gör det möjligt att betala ut ett förskott av olika EU-ersättningar redan i oktober. Utbetalningar i Sverige bör självklart göras så tidigt som regelverket medger, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

I det stora hela har stödmyndigheterna i Sverige, fram till 2014, klarat av utbetalningarna inom rimliga tidsramar. Men 2015 blev utbetalningarna kraftigt försenade. Många lantbrukare väntar fortfarande på slututbetalningar för 2015. Och tyvärr kan det nog vara så att en del av 2016 års resterande utbetalningar också kommer att dröja alltför länge.  

- LRF följer Jordbruksverkets utbetalningsplaner noga och diskuterar löpande möjligheter att förbättra dessa.